About Us !!

ติดต่อเรา

เว็บไซต์: www.alphageek.co.th

099-325-9536

alphageek.company@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อัลฟ่ากีค จำกัด (Alphageek Co., Ltd.) ริเริ่มมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่อยากเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ เป็นการรวมตัวกันของวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้าน marketing จึงทำให้เราเกิดไอเดียในการจัดตั้งบริษัทที่เป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลง พัฒนาการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ของเราให้มีความสะดวก และง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดย ชื่อบริษัทนั้นเกิดขึ้นมาจากคำสองคำมารวมกันคือคำว่า อัลฟ่า ที่แปลได้ว่าคนรุ่นใหม่ และกีค ที่หมายถึงบุคคลผู้เชี่ยวชาญและเข้าถึงศาสตร์ความรู้นั้นๆ เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจะได้เป็นบุคคลิกของบริษัทที่ต้องการคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองชอบมารวมตัวกันเพื่อผลักดัน Innovation ใหม่ๆ ออกสู่สายตาชาวโลก

บริษัท อัลฟ่ากีค จำกัด
116/25 ซอยติวานนท์ 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000